هر انسانی خواهان موفقیت بوده و طالب بهترین چیزهایی است که روزگار می تواند به او بدهد. هیچ کس از حرکت لاک پشتی و زندگی متوسط خشنود نیست. هیچ کس دوست ندارد احساس حقارت کند.

موفقیت به مفهوم برخورداری از بسیاری مواهب است، از جمله : رفاه در زندگی، خانه ی مناسب، استفاده از تعطیلات، مسافرت، جدیدترین امکانات، امنیت مالی و بهره مند ساختن فرزندان از بیشترین امتیازها. موفقیت یعنی کسب احترام، بزرگی و عزت در محیط کار و در عرصه ی اجتماع. موفقیت یعنی آزادی، رهایی از نگرانی، سرخوردگی و شکست. موفقیت یعنی احترام به خویش، دیدن آنکه زندگی پیوسته شادمانه تر و رضایت بخش تر می شود و می توان برای آنها که مسئولیتشان بر دوش ماست کاری کرد.

موفقیت یعنی پیروزی.

موفقیت یا کامیابی هدف زندگی است.

در این جمله ی کتاب مقدس که می گوید «ایمان قادر است کوه را از جا برکند»، نشانه ای از یک حکمت عملی و زندگی ساز به چشم مس خورد. اگر به راستی ایمان داشته باشید که می توانید کوهی را از جای خود حرکت دهید، در این کار موفق خواهید شد. بسیاری از مردم فاقد چنبن اعتقادی هستند و در نتیجه، توان حرکت دادن کوه ها را ندارند.

شاید گاهی این جملات را شنیده باشید که «احمقانه است فکر کنیم کوهی را تنها با گفتن» ای کوه حرکت کن «می توان حرکت داد. این غیر ممکن است».

کسانی که این گونه می اندیشند، ایمان را با آرزو اشتباه می گیرند. آنها درست می گویند، زیرا با آرزو کردن نمی توان کوهی را از جا حرکت داد. آرزوی صرف نمی تواند شما در سوئیت مدیران شرکت های بزرگ، یا در یک خانه ی پنج خوابه با سه حمام و یا در ردیف صاحبان درآمدهای کلان قرار دهد. نمی توانید به صرف آرزو به مقام رهبری دست یابید.

اما با ایمان می توانید کوهی را جا به جا کنید. اگر ایمان داشته باشید که موفق می شوید، حتما موفق خواهید شد.

نیروی ایمان نه چیزی سحرانگیز است و نه اسرارآمیز.

ایمان به این شکل عمل می کند : اعتقاد به اینکه «من از عهده ی این کا بر می آیم»، قدرت، مهارت و انرژی لازم را برای موفقیت در اختیارمان می گذارد. هر گاه باور داشته باشیم که می توانیم کاری را انجام دهیم، روش انجام دادن آن کار پیدا می شود.

همه روزه در سراسر جهان، جوانانی در پست های جدید مشغول به کار می شوند. هر یک از آنها آرزو می کند که روزی بتواند به نقطه ی اوج کار خود دست یابد. اما بیشتر این جوانان فاقد ایمانی هستند که آنها را به سوی مراتب عالی رهنمون گردد و از این رو، هرگز به نقطه ی اوج کار خود نمی رسند. اعتقاد آنها به اینکه فتح قله های پیروزی ناممکن است، باعث می شود که نتوانند پله هایی را که به اوج موفقیت می انجامد، کشف کنند. رفتار چنین افرادی از سطح رفتار آدم های متوسط فراتر نمی رود.

اما شمار اندکی از این جوانان، به موفقیت خویش ایمان کامل دارند. آنها با این نگرش، به کار خود روی می آورند که : «باید پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی کنم» و بدین گونه، به یاری ایمان خود به نقطه ی اوج می رسند. این جوانان، با اعتقاد به پیروزی و اینکه دستیابی به موفقیت ناممکن نیست، رفتار مدیرانشان را مطالعه و مشاهده می کنند و در نتیجه یاد می گیرند که افراد موفق چگونه با مشکلات برخورد کرده و در شرایط دشوار تصمیم می گیرند. آنها با تامل در نگرشهای افراد موفق سرانجام در می یابند که «کلید انجام کارها» همیشه به سوی انسانی می آید که ایمان دارد می تواند کاری را به انجام برساند.

ایمان در عصر حاضر، می تواند کارهایی عظیم تر از جابه جایی کوه ها انجام دهد. اصلی ترین عامل، در حقیقت عامل اساسی در دستیابی ما به فضا این باور بود که فضا را می توان تسخیر کرد. بدون اعتقاد راسخ و خلل ناپذیر به توانایی فتح فضا، دانشمندان، شهامت، علاقه و شوری برای اقدام نداشتند.

ایمان راسخ ذهن را به سمت یافتن راهها، وسایل و چگونگی ها سوق می دهد. ایمان شما به توانستن، اعتماد دیگران را نیز به سوی شما جلب می کند.

اکثر افراد با وجود استعداد ها و توانمندی های گوناگون هرگز موفق نمی شوند زیرا اساسا از ابتدا به موفقیت خود ایمان ندارند. بنابراین اگر خواهان زندگی پر از سعادت، شادی و خوشبختی هستید و می خواهید به تمام اهدافتان دست یابیید عنوان این مطلب را به عنوان اساسی ترین و زیربنایی ترین علت پیروزی در ذهن خود حک کنید :

به موفقیت خود ایمان داشته باشید

برگرفته از کتاب «جادوی فکر بزرگ» اثر دکتر دیوید جوزف شوارتز

منبع از یک وب سایت خوب که شما رو به دیدن اون دعوت می کنم