درجه یک ها مجانی هستند

درجه یک ها مجانی هستند! شاید شما فکر کنید پول کافی برای استخدام درجه یک ها را ندارید. چقدر باید درآمد داشته باشید تا بتوانید هزینه ی چنین استعدادهایی را تقبل کنید، نه؟ اما خبر خوب اینجاست! درجه یک ها مجانی هستند… چون درجه یک ها خودشان به خودشان پول می دهند. حاضر هستید به یکی سالانه ۱۵۰ میلیون تومان پول بدهید در حالیکه ۵ میلیارد تومان به ارزش کسب و کارتان اضافه کند؟ یا حاضرید به کسی ۲۵۰ میلیون تومان پول بدهید برای اینکه ۲۰ میلیارد به درآمدتان اضافه کند؟ این عددها نتایجی هستند که درجه یک ها اگر موقعیت و تمرکز درستی به آن ها بدهید و خوب پشتیبانی شان کنید برای شما رقم می زنند. درجه دو و سه ها از هر جهت پر هزینه هستند، غیر از هزینه ی حقوق آنها در حالیکه بهره وری ندارند، هزینه های ناشی از نارضایتی مشتری،موقعیت های از دست رفته، کیفیت پایین سرویس و بیماری های کاری که در محیط کار انتشار می دهند، شما را به سمت ورشکستگی هدایت می کند. هیچ مدیر عاملی تک و تنها به قله ی کوه صعود نمی کند، این کار، یک تیم درجه یک عالی می خواهد.آدمهای موفق خیلی راحت اعتراف می کنند که بیشتر هم تیمی هایشان از خودشان باهوش تر، با استعداد تر و ماهر تر هستند اصلا هدفشان از استخدام همین بوده است! (بخشی از کتاب دیوانگان ثروت ساز- دارن هاردی)

تحقیر روح به چه قیمتی …!!!

هفت بار روح خویش را تحقیر کردم: نخستین بار هنگامی بود که برای رسیدن به بلندمرتبگی، خود را فروتن نشان می‌داد. دومین بار آن هنگام که در مقابل فلج‌ها می‌لنگید. سومین بار آن زمان که در انتخاب خویش بین آسان و سخت، آسان را برگزید. چهارمین بار وقتی‌که مرتکب گناهی شد و به خویشتن تسلی داد که دیگران هم گناه می‌کنند. پنجمین بار آنگاه‌که به علت ضعف و ناتوانی از کاری سر باززد و صبر را حمل بر قدرت و توانایی‌اش دانست. ششمین بار زمانی‌که چهره‌ای زشت را تحقیر کرد در حالی که نمی‌دانست آن چهره، یکی از نقاب‌های خود اوست. و هفتمین‌بار وقتی که زبان به مدح و ستایش گشود و انگاشت که فضیلت است.

سلام دنیا!

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!