لوگوتراپی یا معنادرمانی چیست؟

در زندگی سومی، شاید تنها خاطره هایی که ارزش حفظ کردن دارد، یافتن این رشته های ظریف در یک زندگی فروپاشیده، به معنای وجود مسوولیت، هدف و موضوع مبارزه طلبی است.
دکتر فرانکل، روان پزشک، نویسنده و مبدع معنادرمانی است. او گاهی از بیماران خود که از تنش ها و مشکلات کوچک و بزرگ رنج می برند و شکوه می کنند، می پرسد: «چرا خودکشی نمی کنید؟» هر بیماری به شکلی به این سوال پاسخ می دهد و فرانکل اغلب از روی همین پاسخ ها خط اصلی روان درمانی خود را می یابد. در زندگی هر کسی، گزینه ای وجود دارد. در زندگی یک نفر عشق وجود دارد که او را به فرزندانش پیوند می دهد.

در زندگی دیگری، استعدادی که بتواند آن را به کار گیرد. در زندگی سومی، شاید تنها خاطره هایی که ارزش حفظ کردن دارد، یافتن این رشته های ظریف در یک زندگی فروپاشیده، به معنای وجود مسوولیت، هدف و موضوع مبارزه طلبی است.

داستان پیدایش لوگوتراپی

دکتر فرانکل مدت زیادی در اردوگاه کار اجباری اسیر بود. پدر، مادر، برادر و همسرش یا در اردوگاه جان باختند یا به کوره های آدم سوزی سپرده شدند. همه ارزش هایش نادیده گرفته شده بود؛ از گرسنگی، سرما و بی رحمی رنج می برد و هر لحظه در انتظار مگر بود، اما زنده ماند و معنادرمانی ای که او به جهانیان معرفی کرد، امروزه یکی از پرکاربردترین روش ها در درمان بیماران است و کلینیک های «لوگوتراپی» که امروزه در بسیاری از سرزمین ها با الگوبرداری از پلی کلینیک شناخته شده عصب شناسی او در وین آغاز به کار کرده اند، شهرت جهانی دارند، اما او به راستی چگونه زنده ماند؟ پیام چنین روانکاوی که خودش با جنان شرایط خوفناکی رو به رو بوده، قطعا خواندنی است.

ریشه پریشانی ها از نظر فرانکل

فرانکل ریشه پریشانی و اختلال را، ناتوانی بیمار در پیدا کردن معنا و مسوولیتی در زندگی خود می داند و برخلاف فروید که بر «ناکامی» در زندگی جنسی تاکید دارد، فرانکل بر «ناکام» در «معناخواهی» تاکید می کند. البته یکی از ویژگی های دیدگاه فرانکل این است که هرگز فروید را رد نمی کند، بلکه روش خود را بر آنچه او انجام داده، بنا می کند.

در لوگوتراپی، سعی بر این است که فرد بتواند معنایی برای رنج بیهوده خود بیابد. هسته مرکزی این است: «اگر زندگی کردن رنج بردن است، برای زنده ماندن باید ناگزیر معنایی در رنج بردن یافت.» اما هیچ کس نمی تواند این معنا را برای دیگری بیابد. هر کس باید معنای زندگی را خودش پیدا کند و مسوولیت آن را بپذیرد. اگر کسی موفق به این کار شود، با وجود همه تحقیرها و رنج ها به زندگی ادامه می دهد. در اردوگاه کار اجباری ای که فرانکل در آن اسیر بود، هر حادثه ای موجب می شد زندانی کنترل خود را از دست بدهد. همه هدف های عادی زندگی از فرد گرفته می شد.

فرانکل به عنوان یک «روان درمانگر» می خواست بفهمد چگونه می توان در بیمار این حس را برانگیخت که به خاطر موردی، مسوول زندگی است، هر چند در بدترین شرایط قرار گرفته باشد!

خاطرات فرانکل

فرانکل دریافته بود کسی که دیگر معنایی در زندگی اش نمی یافت و هدف و مقصودی نداشت، دیگر قادر به ادامه زندگی نبود. در چنین مرحله ای آنچه که فرد واقعا به آن نیاز داشت، تغییر ریشه ای در نگرش و طرز تفکر به زندگی بود.

مشکل اینجا بود که معنای زندگی نزد افراد مختلف و حتی لحظه به لحظه، به شکل متفاوتی بروز می کند و به همین دلیل تعریف معنای زندگی و تجویز یک فرمول، برای همه ممکن نیست و هیچ فرد یا هیچ سرنوشتی را نمی توان با فرد یا سرنوشت دیگری مقایسه کرد. هیچ موقعیتی تکرار نمی شود و به هر موقعیتی باید پاسخ متفاوتی داده شود.

واقعیت این بود که در آن اردوگاه افراد واقعا رنج می کشیدند، مثل خیلی از افرادی که در زندگی رنج و دردی حقیقی را تجربه می کنند، پس در چنین شرایطی، کاهش دادن یا سبک کردن رنج ها از راه نادیده گرفتن آنها، با تصورات واهی و خوش بینی ساختگی، بی فایده است.

اینجا بود که معنادرمانی، به عنوان تنها روش موثر وارد عمل می شد. فرانکل به طور مثال دو مورد را در خاطراتش ذکر می کند که امکان داشت به خودکشی بینجامند. هر دو زندانی از قصد خودکشی صحبت کرده بودند و هر دو علت خودکشی را همان جمله معمول که «دیگر انتظاری از زندگی ندارند» می گفتند.

در هر دو مورد باید به آنها تفهیم می شد که هنوز هم زندگی از آنها انتظار داشت و چیزی در آینده در انتظارشان بود. فرانکل پی برده بود که یکی از این دو زندانی فرزندی داشت که در انتظار او بود، فرزندی که او به حد پرستش دوستش داشت. فرد دوم مرد دانشمندی بود که چند کتاب نوشته بود و باید آنها را به پایان می برد. هیچ کس دیگری نمی توانست جای این دانشمند را پر کند، همان طور که هیچ کس نمی توانست جای آن پدر را برای فرزند پر کند.

پیدا کردن این معنای یکتا و یگانه که هر فرد را از دیگری ممتاز می کند، نقطه عطف لوگوتراپی است، همان موردی که به هستی او معنا می بخشد. مردی که به مسوولیت خود در برابر یک انسان که مشتاقانه در انتظار اوست یا در برابر یک کار ناتمام، آگاه است، هرگز نخواهدتوانست دست به خودکشی بزند. درواقع، کسی که «چرای» هستی اش را می داند، توان آن را خواهدداشت که با هر «چگونه ای» کنار بیاید.

اگر پذیرفتن اتفاقات برای افراد خالی از هرگونه معنایی باشد، به راحتی به آدم هایی منزوی، افسرده و منفعل تبدیل می شوند اما اگر همین افراد قادر باشند در اوج مشکلات، معنایی برای رنج ها و دردهایشان پیدا کنند، آن گاه از این رنج و درد صدمه نمی بینند و پذیرش این حالت با افسردگی همراه نمی شود.

همه ما در زندگی گرفتار شرایطی می شویم که خود به وجود آورنده آن نبوده ایم؛ بیماری، مرگ یک عزیز یا… درست است که در به وجود آمدن آنها آزاد نبوده ایم، اما قادریم در مقابل این مصایب، خودمان تصمیم بگیریم که تسلیم شویم یا در مقابل آن بایستیم. درواقع، انسان باید در هر لحظه از زندگی اش بداند که زیر سلطه شرایط قرار ندارد، بلکه این شرایط است که مطیع عزم او است.

انسان با خلق معنا ثابت می کند که ارزش و توانایی تحمل رنج هایش را دارد و با این کار شایستگی پیدا می کند که در مقابل سرنوشت زانو نزد و آن را به سمت و سوی درستی هدایت کند.

لوگرتراپی یا معنا درمانی چیست؟

روش و فنون معنادرمانی

هدف معنادرمانی این است که بیمار را برای کشف معنای منحصر به فرد زندگی اش توانا کند. معنادرمانی حدود اختیارها و آزادی های بیمار را برایش ترسیم می کند. درمانگر معتقد به معنادرمانی می کوشد به مراجعش کمک کند که در زندگی خود هدف و منظوری را جست و جو کند، هدف و منظوری که تنها متناسب او و برای او معنا داشته باشد و به این ترتیب مراجع را متعهد انجام کاری می کند که مسوولیتش را پذیرفته است.
۴ فن معنادرمان‌بخش عمده از این قرارند:

قصد متناقض: در اینجا سعی می شود درمانجو از نشانه ها فاصله بگیرد؛ یعنی بین خودش و علائم فاصله ایجاد کند، بنابراین اگر بیمار از علائم فرار نکند و به استقبال آنها برود، شاهد از بین رفتن علائم روان آزردگی خواهیم بود.

بازتاب زدایی: در این فن از درمانجو خواسته می شود به مسائل خود دوباره توجه کند و جنبه های هرچه مثبت تر زندگی خود را مدنظر قرار دهد.

تصحیح نگرش ها: این فن بر تغییر مجدد چارچوب نگرش ها از منفی به مثبت تاکید دارد.

فنون فراخوانی: ۳ فن پیشین وقتی موثرتر خواهندبود که درمانگر قدرت مبارزه جویی روح انسان را به کمک می طلبد. درمانگر در این فن قدرت تلقین را مورد استفاده قرار می دهد و به شکل مستقیم از درمانجو می خواهد برای تغییر مثبت شرایط فعلی به خود تکانی بدهد. فن فراخوانی، اغلب داشتن موضع قهرمانانه در برابر رنج بردن را توصیه و اعتماد به شکوه، آزادی، مسوولیت، جهت گزینی معنایی و توان تغییر مثبت را در درمانجو تقویت می کند.

اگر انسان این دستورالعمل را سرمشق رفتار خود قرار دهد که «همواره چنان رفتار کن که گویی بار دومی است که زندگی می کنی و طوری عمل کن که به نظر آوری بار اول که در آن مورد عمل کردی، بسیار اشتباه عمل کرده بودی» احساس مسوولیت شگرفی پیدا خواهدکرد.

• لغت معنادرمانی یا لوگوتراپی به واژه یونانی «لوگوس» باز می گردد. واژه لوگوس به معنای اراده پروردگار یا معنا است. براین اساس و بنا به گفته ویکتور فرانکل، معنادرمانی عبارت است از «درمان از رهگذر معنا یا شفابخشی از رهگذر معنا» یا «روان درمانی متمرکز بر معنا».

دکتر فرانکل در ۲۶ مارس ۱۹۰۵ میلادی در شهر وین دیده به جهان گشود و پس از طی تحصیلات مقدماتی وارد دانشگاه شد و در همان شهر در سال ۱۹۳۰ میلادی دانشکده را به پایان رساند، اما در سال ۱۹۴۲ میلادی حوادثی برای او رخ داد که زندگی شخصی و حرفه ای اش را به کلی تحت تاثیر قرار داد.

در آن سال او به دست نازی ها اسیر شد و در حالی که ۳۷ سال داشت سیر و سفری را در دنیای پر از کابوس اردوگاه آغاز کرد. اما با همه رنج و مشقتی که متحمل شد، با معرفتی عمیق از اردوگاه بازگشت. معرفت نسبت به اینکه انسان ها در هر حال و وضعی در انتخاب اعمال خود مختارند، حتی در تاریک ترین لحظات، همیشه می توان نشانه ای از آزادی معنوی و پاره ای از استقلال خود را حفظ کرد.

فرانکل پی برد که انسان ها می توانند هر چیز ارزشمندی را از دست بدهند، مگر یک چیز؛ آزادی انتخاب و شیوه برخورد یا واکنش نسبت به سرنوشت و آزادی برگزیدن راه خود.

فیلمی درباره معنی درمانی

«پاپیون» فیلمی است که براساس رمانی واقعی از «هنری چاریر» با بازی «استیو مک کویین» و «داستین هافمن» ساخته شده و در بخش بهترین موسیقی متن نیز نامزد جایزه اسکار شده است. این فیلم با بازی های زیبای (استیو مک کویین) در نقش «هنری پاپیون» و «داستین هافمن» در نقش «لوییس دگا»، بی تردید از به یادماندنی ترین فیلم های تاریخ سینماست و یکی از بی نقص ترین آثار اقتباسی تاریخ سینما محسوب می شود.

در پاپیون نخستین نکته ای که توجه تماشاگر را جلب می کند، داستان جذاب زندگی «هنری شاریر» است که وی آن را براساس زندگی خودش در کتاب «پاپیون» به نگارش درآورده است. او قربانی یک دسیسه نامعلوم شده و به اتهام قتلی که مرتکب آن نشده، به حبس ابد با اعمال شاقه در یکی از مستعمرات فرانسه محکوم شده است.

لوگرتراپی یا معنا درمانی چیست؟

شخصیت «هنری» و نام خاص و جذابش «پاپیون»- که آن را به سبب خالکوبی پروانه روی بدنش به دست آورده است- از معصومیت، آزادگی و آزادی خواهی او خبر می دهد. نکته دیگری که توجه بیننده را جلب می کند، موسیقی اعجاب انگیز فیلم است. جاری بودن این موسیقی دلنشین در لحظه لحظه های فیلم ما را وادار می کند با ابراز احساسات هنرمندانه و سرشار از عاطفه این آهنگساز بزرگ همراه شویم.

«پاپیون» تا پای جانش برای اثبات حقانیت آزادی بشر می جنگد، اما «دگا» خسته از تلاش بی حاصل، به ماندن در حصر رضایت می دهد. «پاپیون» به دریای آزادی می پیوندد و «دگا» به ناچار و ناامید از فردا، در زندان خویشتن باقی می ماند. «پاپیون» شخصیتی است که هیچ چیز نمی تواند عشق او را به آزادی از بین ببرد. در حقیقت، «پاپیون» اثری است که به ستایش وجود معنا در زندگی می پردازد.

سکانس ملاقات «پاپیون» با «دگا» در جزیره و هراس اولیه دگا از دیدن «پاپیون» و فرار او به سمت کلبه اش، همراه با موسیقی پرمفهوم فیلم یکی از به یادماندنی ترین سکانس های تاریخ سینماست.

در سکانس پایان فیلم، پاپیون که نهایت ناامیدی بشر را می رساند، لبه صخره می نشیند و به این موضوع می اندیشد که چرا موجه دریا قایقی را که ساخته بود، نابود کرد، او به موجه ها نگاه می کند! نگاه می کند و نگاه می کند و در نهایت متوجه می شود که همان موج باعث آزادی او پس از سال ها اسیری خواهدشد. آیا روزی فرا می رسد که ما هم به اشتباهات زندگی مان این گونه بنگریم؟

۳۰ نکته برای توقف ناپذیر شدن

هرگز نمی‌فهمید آنها چه کاری انجام خواهند داد. تنها چیز این است که شما مجبور به واکنش خواهید شد. با اینکه آنها با شما رقابت نمی‌کنند، آنها کاری می‌کنند که تا شما با آنها رقابت کنید.خیلی از افراد در کاری که انجام می‌دهند خوب عمل می‌کنند. بعضی ها حتی زبده و سرآمد هستند. تعداد کمی هستند که توقف‌ناپذیر هستند. کسانی که توقف‌ناپذیرند در دنیای خودشان هستند. آنها با هیچ کسی به جز خودشان رقابت نمی‌کنند.

آیا شما توقف‌ناپذیر هستید؟ در پایان این مقاله خواهید شد. پس بیایید با هم شروع کنیم:

۱٫ فکر نکن، بدان و عمل کن

“فکر نکنید. همین حالا هم می‌دانید چه کاری باید انجام دهید و می‌دانید چطور انجامش دهید. چه چیزی شما را متوقف کرده است؟” تیم گروور، نویسنده کتاب بی‌رحم: از خوب به عالی تا توقف‌ناپذیر

به جای فکر کردن و تجزیه و تحلیل کردن، عمل کنید. با احساسات‌تان هماهنگ شوید و با اعتماد کامل به خودتان، کاری که از درون احساس می‌کنید باید انجام دهید را انجام دهید. همانطور که اپرا وینفری گفته:”هر تصمیم درستی که من تا به حال گرفتم نشئت گرفته از غریزه و نیروی درونی من بوده. هر تصمیم اشتباهی هم که تا به حال گرفتم نتیجه گوش ندادنم به ندای درونم بوده.” لحظه‌ای که شروع به فکر کردن کنید، همین حالا بازنده‌اید.

 

۲٫ همیشه آماده باشید؛ اینطوری آزاد هستید تا براساس ندای دورنی‌تان عمل کنید

در شغل و هنر خود استاد شوید. حال‌آنکه دیگران استراحت می‌کنند، شما تمرین کرده و به دنبال کامل شدن باشید. قوانین مغز چپ را با تمام جزئیات یاد بگیرید؛ در این صورت مغز راست می‌تواند آزادی نامحدودی برای شکستن قوانین و خلاقیت داشته باشد. با افزایش آگاهی، زمانی به کندی خواهد گذشت. شما چیزهای اطرافتان را به شکل‌های متفاوتی می‌بینید. مادامیکه آنها سعی می‌کنند به شرایط موجود واکنش نشان بدهند، شما قادرید دست به کار شده و شرایط را به نفع خودتان تغییر دهید.

 

۳٫ با پول یا هر چیزی خارجی دیگر تحریک نشوید

مطمئناً داشتن چیزهای خوب، خوب است. امّا برای شما، هرگز مسئله پول، مقام یا هر چیزی که بیرون از شما قرار دارد نیست. اینها را از خودتان دور کنید و هیچ چیز نمی‌تواند شما را تغییر بدهد. شما هنوز هم در حال از بین بردن محدودیت‌های شخصی‌ و نشان دادن بهترین عملکردتان هستید. این ویژگی‌ها را به خودتان ببخشید و هیچ کس نخواهد توانست شما را مثل دیگر افراد نابود کند.

 

۴٫ هیچ وقت راضی نباشید

“اشتیاق برای پر کردن فاصله‌ی بین تقریباً کامل بودن و کامل بودن، تفاوت بین خوب و توقف‌ناپذیر است.” تیم گروور

حتی بعد از اینکه هدفی را کسب کردید هم راضی نیستید. برای شما موضوع فقط کسب هدف نیست. موضوع صعود کردن است تا ببینید چقدر می‌توانید مصافت طولانی‌تری را طی کنید. آیا این کار شما را ناسپاس می‌کند؟ قطعاً نه. شما کاملاً نسبت به هر چیزی که در زندگی دارید خاضع و سپاسگزار هستید. و به همین خاطر است که هرگز از خودراضی و تنبل نمی‌شوید.

 

۵٫ همیشه کنترل امور را به دست بگیرید

برخلاف اغلب مردم که به مادیات و دیگر فاکتورهای خارجی وابسته هستند، شما کنترل هر آنچه می‌خورید، نحوه صرف کردن زمان و یا اینکه چقدر در وضعیت مشخصی بمانید را دارید. براساس ندای درونت عمل کن، نه محرک‌های بیرونی. تنها چون می‌توانید کاری را انجام دهید به معنای انجام دادن آن نیست. وقتی کاری را انجام می‌دهید به این خاطر است که خودتان می‌خواستید، نه به خاطر اینکه مجبور بودید.

 

۶٫ نسبت به خودتان صادق باشید

بااینکه ۷۰ درصد کارمندان آمریکایی‌ از شغل‌شان متنفر هستند؛ تنها یک نفر از سه نفر آمریکایی گزارش داده‌اند که خوشحال بودن، راسخ بودن و توقف‌ناپذیر بودن آنها را از شر هر چیزی که در زندگی متنفرند خلاص کرده است. برای زندگی کردن طبق اصول خودتان عزت نفس و اعتماد داشته باشید. وقتی چیزی در زندگی شما درست نیست، فوراً تغییرش دهید.

 

۷٫ از تحت فشار بودن شانه خالی نکنید

“فشار می‌تواند لوله را خم کند، امّا می‌تواند باعث ایجاد الماس هم بشود.” – تیم گروور

خیلی از افراد می‌توانند فشار را در ابعاد کوچک تحمل کنند. امّا وقتی به حال خودشان رها می‌شوند، از تحت فشار بودن شانه خالی کرده و به دنبال استراحت کردن می‌روند. شما این کار را نمی‌کنید. شما هرگز فشار را از روی خودتان بر نمی‌دارید. در عوض، مدام آن را بیشتر می‌کنید. این کار شما را فعال و هوشیار نگه می‌دارد.

 

۸٫ از عواقب شکست نترسید

بیشتر افراد سعی می‌کنند نزدیک زمین بمانند، جایی که امن باشد. در اینصورت اگر سقوط کردند، آسیبی جدی به آنها وارد نمی‌شود. امّا وقتی شما پرواز کردن را انتخاب می‌کنید، سقوط شاید باعث مرگ شما شود. و شما با آن مشکلی ندارید. برای شما، هیچ محدودیتی وجود ندارد. همه چیز در ذهن شماست. اگر چیزی درست نیست-اگر “شکست” خوردید- دوباره بلند شده و به راهتان ادامه می‌دهید.

 

۹٫ با دیگران رقابت نکنید. کاری کنید که آنها با شما رقابت کنند.

بیشتر افراد در حال رقابت با دیگران هستند. آنها مدام بررسی می‌کنند تا ببینند دیگران چه کاری انجام می‌دهند. در نتیجه، آنها هر چیزی که “به درد بخور” است را تقلید و کپی می‌کنند. در مقابل، شما همه رقابت‌ها را کنار می‌گذارید. رقابت کردن با دیگران هیچ حسی برای شما ندارد. این کار باعث می‌شود از محدوده‌ی درست‌تان خارج شوید. پس همه سر و صداهایی که بیرون از شماست را نادیده گرفته و در عوض به خودتان توجه می‌کنید.

 

۱۰٫ هرگز یادگیری را متوقف نکنید

آدم‌های معمولی به دنبال سرگرم شدن هستند. آدم‌های فوق‌العاده به دنبال آموزش و یادگیری هستند. وقتی بخواهید به بهترین شخص در حوزه‌ی کاری‌تان تبدیل شوید، هرگز نباید یادگیری را متوقف کنید. هرگز بهبود بخشیدن و به حد عالی رساندن مهارت‌ها و دانش‌تان را متوقف نکنید. این آمادگی بی‌نظیر شماست که به شما قدرت می‌دهد. هیچ کس دیگری هزینه چیزی که می‌خواهید را نخواهد پرداخت.

 

۱۱٫ موفقیت کافی نیست-تنها باعث افزایش فشار به روی شما می‌شود

برای اغلب مردم، “موفق” شدن کافی است. هرچند، وقتی شما راسخ هستید، موفقیت تنها فشار برای انجام کار بیشتر را افزایش می‌دهد. بلافاصله بعد از کسب یک هدف، روی چالش بعدی‌تان متمرکز می‌شوید.

 

۱۲٫ اجازه ندهید موفقیت شما را خرد کند

“موفقیت می‌تواند به کاتالیزوری(شتاب‌دهنده) برای شکست تبدیل شود.” – گِرگ مک‌کوئین، نویسنده کتاب ذات: پیگیری منظم کمتر

بیشتر افراد نمی‌توانند موفقیت، اقتدار یا داشتن یک امتیاز ویژه را کنترل کنند. آنها را نابود می‌کند. آنها را دیوانه می‌کند. وقتی چیزی که می‌خواستند را بدست بیاورند، انجام خیلی از کارهایی که آنها را به اینجا رسانده را متوقف می‌کنند. امّا برای شما، هیچ قیل و قال خارجی نمی‌تواند بیشتر از ندای درونی‌تان باعث تلاش بیشتر شما شود. تنها این موفقیت‌ها نیست، بلکه موفقیت‌های بعدی و بعدی هم وجود دارند. هیچ مقصد و پایانی وجود ندارد. مگر اینکه مرده باشید.

 

۱۳٫ قتی اشتباه کردید، مسئولیت کامل آن را بپذیرید

“قبول اشتباهات، پذیرفتن مسئولیت آنها و توسعه برنامه‌ای برای مقابله با چالش‌ها یک ضرورت برای هر تیم موفقی است.” جوکو ویلیک

بدون هیچ سرزنشی. بدون فریب دادن یا توهم داشتن. فقط حقیقت سرد و سخت. وقتی اشتباه کردید، مسئولیت آن را بپذیرید. و به عنوان یک رهبر، وقتی تیم‌تان اشتباه کرد مسئولیت آن را هم بپذیرید. تنها با مسئولیت‌پذیری حداکثری است که می‌توانید کنترل و آزادی کامل داشته باشید.

 

۱۴٫ بگذارید کار شما خودش حرف بزند

“کار خوب خودش گویاست” – آنتونی لیکوئینی، شاعر و نویسنده

کتاب اخیر کال نیوپورت، کار عمیق، “کار عمیق” را از “کار سطحی” متمایز کرده است. این هم تفاوت آنها:
کار عمیق: کمیاب، با ارزش و غیرقابل تکرار است(کپی کردن آن راحت نیست)
کار سطحی: معمولی، بی‌ارزش و قابل تکرار است(هر کسی می‌تواند آن را انجام دهد)
حرف زدن سطحی است. هر کسی می‌توان آن را نجام دهد. به راحتی قابل تکرار شدن است. ارزش کمی دارد. در مقابل، کار عمیق کمیاب است. توسط کسانی انجام می‌شود که متمرکز و پرتلاش هستند، در حالی که دیگران فقط حرف می‌زنند. کار عمیق به قدری خوب است که انکارناپذیر است. نیاز به حرف زدن نیست. خودش گویای همه چیز است.

 

۱۵٫ همیشه روی قدرت ذهنت کار کن

“انعطاف‌پذیری ذهن بدون هیچ بحثی یکی از ضروری‌ترین ویژگی‌های یک آدم موفق با کلاس جهانی است و باید مدام تغذیه شود. اگر من خودم تصمیم‌گیرنده باشم، همیشه به دنبال راهی خواهم بود تا از نظر روحی و روانی قوی‌تر شوم. وقتی ناراحتم، ندای دورنم از ناراحتی دوری نمی‌کند، بلکه با آن صلح می‌کند. ندای دورنم، در عوض دوری کردن، همیشه به دنبال چالش است.” جاش ویتزکین

هر چه بهتر بتوانید تحت فشار باشید، دورتر از هر کس دیگری خواهید رفت. چون آنها تحت فشار خرد شد‌ه‌اند. بهترین تمرینی که می‌توانید انجام دهید تمرین ذهنی است. هر جایی که ذهن‌تان برود، بدن‌تان هم به دنبال آن خواهد رفت. هر جایی که افکار شما برود، زندگی شما هم به همان سمت و سو خواهد رفت.

 

۱۶٫ اعتماد به نفس بزرگترین سرمایه‌ شماست

قبلاً این را شنیده‌اید: دویدن در دوی ماراتن بیش از اینکه جسمی باشد، ذهنی است. توانایی یک شخص در دویدن در دوی ماراتن-یا هر کار سخت دیگری- بیشتر بازتابی از میزان اعتماد به نفس آنهاست تا توانای‌هایشان.
اعتماد به نفس شما موارد زیر را مشخص می‌کند:
• اندازه چالش‌ها/اهدافی که به عهده می‌گیرید
• با چه احتمالی به آن اهداف خواهید رسید
• چطور بعد از اشتباه دوباره روی پای خودتان می‌ایستید
اگر اعتماد به نفس نداشته باشید، هرگز نمی‌توانید به جایگاه اول‌تان برگردید. وقتی اعتماد به نفس دارید، اهمیتی نمی‌دهید که چند بار شکست خورده‌اید، دوباره موفق خواهید شد. و اهمتی ندارد چه موانعی پیش رویتان دارید.

 

۱۷٫ خودتان را با افرادی که آینده‌تان را به شما یادآوری می‌کنند و نه گذشته‌تان را دوره کنید

وقتی خودتان را با افرادی که گذشته شما را به شما یادآوری می‌کنند دوره می‌کنید، شرایط سختی برای پیشرفت خواهید داشت. به همین خاطر است که ما در وظایف مشخصی گیر می‌کنیم و نمی‌توانیم خودمان را از آنها خلاص کنیم.(برای مثال، کودک چاقی بودید یا کودک خجالتی بودید). دوره کردن خودتان با افرادی که می‌خواهید شبیه آنها باشید فرصت جدیدی در اختیار شما قرار می‌دهد. شما توسط گذشته‌تان تعریف نمی‌شوید، تنها توسط آینده‌ای که خلق می‌کنید تعریف خواهید شد.

 

۱۸٫ رها کن، ولی هرگز فراموش نکن

توقف‌ناپذیر بودن نیاز به این دارد که افکار و احساسات غیرضروری را با خودمان حمل نکنیم. به تبع، شما باید فوراً و کاملاً هر کسی که نسبت به شما خطایی مرتکب شده را ببخشید. هر چند، بخشش به این معنی نیست که فراموش کرده‌اید. و به این معنی هم نیست که مجبورید به کار با افرادی که نسبت به شما خطایی مرتکب شده‌اند ادامه دهید.

 

۱۹٫ اهداف مشخصی داشته باشید

مادامیکه داشتن دلبستگی زیاد به نتایج مطمئناً نادرست است، داشتن اهداف کوتاه مدتی که توسط یک فلسفه بلند مدت تغذیه شود می‌تواند ابزار توسعه‌ای مفیدی باشد.”-جاش ویتزکین

بر طبق تحقیقات بسیاری که در حوزه روانشناسی انجام شده، اهداف انگیزه‌بخش کاملاً مشخص بوده و از نظر زمان قابل دستیابی هستند. اهداف شما می‌تواند تمرکز روی اعمال‌تان(مثلاً، من میخواهم روزانه ۵۰۰ کمله بنویسم) باشد یا روی نتایجی که به دنبالش هستید(مثلاً، می‌خواهم مقاله‌ام در نیویورک تایمز چاپ شود) باشد. برای اغلب مردم، اهدافی که متمرکز بر اعمال آنهاست بهتر و انگیزه‌دهنده‌تر است. هر چند اهداف متمرکز بر نتایج وقتی کوتاه مدت و بر پایه فلسفه و دید بلند مدت باشد بهتر خواهد بود.

 

۲۰٫ به جای تجزیه و تحلیل کردن یا به تأخیر انداختن، فوراً واکنش نشان دهید

“آدم مردد بازنده است.” – کاتو

منتظر یک اتفاق بودن خیلی بیشتر از رخ دادن خود اتفاق است چه اتفاقات منفی و چه مثبت. فقط انجامش دهید. خودتان را طوری آموزش بدهید تا وقتی احساس کردید که باید کاری را انجام دهید فوراً واکنش مناسبی نشان دهید. تجزیه و تحلیلش نکنید. کاری به این نداشته باشید که کار از طرف خداست یا از خود شما. فقط انجامش دهید. بعد از اینکه دست به عمل بزنید می‌فهمید که چه کاری باید انجام بدهید. تا زمانی که دست به عمل نزنید، همه چیز در حد فرضیه باقی می‌ماند. امّا وقتی دست به کار شوید، فرضیه به واقعیت تبدیل می‌شود.

 

۲۱٫ سادگی را در مقابل پیچیدگی انتخاب کنید

“اگر نتوانید چیزی را به سادگی توضیح دهید، پس آن را خیلی خوب نفهمیده‌اید”- آلبرت انیشتین

پیچیده بودن خیلی راحت است. بیشتر تحقیقات و اصطلاحات فنی نامانوس در فضای آکادمیک و کسب و کارها بسیار پیچیده هستند. پرداختن به اصل مطلب و اشاره کردن به حقیقت سخت است، چون ساده است. همانطور که لئوناردو داوینچی گفته:”سادگی نهایت پیچیدگی است.” تعداد کمی از مردم حقیقت را به تو خواهند گفت. وقتی از آنها سوالی می‌پرسید، خیلی پیچیده می‌شوند. آنها خواهند گفت “عوامل مختلفی وجود دارد” یا ” بستگی دارد به …”. تی.اس.الیوت آن را به خوبی گفته:”خِرَدی که در دانش‌مان گم کرده‌ایم کجاست؟ دانشی که در اطلاعاتمان گم کرده‌ایم کجاست؟” خِرَد بی‌نهایت و ساده است. خِرَد را آموخته و انتخابش کنید.

 

۲۲٫ هرگز نسبت به موفقیت‌های شخص دیگر حسادت نکنید

توقف‌ناپذیر بودن یعنی شما واقعاً هر آنچه خوب است را برای دیگران هم بخواهید، حتی آنهایی که به عنوان رقیب‌تان می‌شناسید. دلیل اینکه به خاطر موفقیت دیگران خوشحال هستید این است که موفقیت آنها ضرری برای شما ندارد. شما تحت کنترل خودتان هستید. و با هر کس دیگری هم متفاوت هستید. کسی که دقیقاً بتواند کاری که شما انجام می‌دهید را انجام دهد وجود ندارد. شما قدرت و توانایی‌های منحصر به فرد خودتان را دارید. و این کاری است که انجام خواهید داد.

 

۲۳٫ هر دفعه سعی کن کاری انجام بدی

“من اگر بیشتر از شما شکست بخورم، پیروز می‌شوم.”-ست گودین، نویسنده و بازاریاب

اگر برای انجام کاری تلاش نکنید آن را از دست خواهید داد. و بیشتر مردم نمی‌خواهند برای انجام کاری تلاش کنند. ترس از شکست آنها را فلج کرده است. تنها راهی که می‌توانید توقف‌ناپذیر شوید این است که دست از فکر کردن در مورد آن بردارید. فقط سعی کنید انجامش بدهید. فقط وقتی زمان مناسب فرا برسد یا وقتی که آماده بودید انجام ندهید. بروید و هر کاری که لازم است را انجام دهید.

 

۲۴٫ گرفتار نتایج موفقیت‌هایتان نباشید. همیشه روی چیزی که شما را به آن نتایج رسانده متمرکز شوید: کار.

وقتی شروع به انجام کارهای قابل توجه کنید، نتایجی به دنبال خواهند داشت که کمی گیج کننده خواهند بود. این کار می‌تواند باعث فراموش شدن کارهای پیشین‌تان شود. پس به تمرین کردن ادامه دهید. مهارت بیشتری کسب کنید. هرگز چیزی که شما را به اینجا رسانده فراموش نکنید.

 

۲۵٫ یکبار فکر و ۱۰ برابر عمل کنید

“وقتی ۱۰ برابر کردن معیار شما باشد، فوراً می‌بینید چطور می‌توانید چیزی که دیگران انجام می‌دهند را کنار بگذارید-دن سالیوان

بیشتر مردم، حتی آنهایی که گمان می‌کنید “در کلاس جهانی” هستند، نمی‌توانند ۱۰ برابر عمل کنند. در واقع، اگر اساساً سیستم باور و فکری خود را توسعه دهید، می‌توانید از هر کسی پیشی بگیرید. تفکر ۱۰ برابر همه چیز را تغییر می‌دهد. همانطور که دن سالیوان گفته:”تفکر ۱۰ برابر به طور خودکار شما را فراتر از محدودیت‌ها و موانع حال حاضرتان می‌برد. این تفکر شما را از مسائلی که بیشتر مردم با آنها درگیر هستند رها کرده و به طور کلی زمینه‌های جدیدی را پیش روی شما باز می‌کند.”
سوال این است: آیا مایلید به آنجا بروید؟ اینطور نباشد که فقط چند ثانیه روی این تفکر تمرکز و بعد دوباره به حالت تفکر معمول قبلی‌مان برگردیم. نه. آیا مایلید با تفکر ۱۰برابر همراه باشید؟ آیا مایلید فرآیند تفکر خودتان را مورد پرسش قرار داده و پذیرای مجموعه‌ای از فرصت‌های کاملاً متفاوت باشید؟
آیا توانستید خودتان را برای باور کردن قدرت تفکر ۱۰ برابرتان متقاعد کنید؟ آیا مایلید اهدافی که به نظر برای شما و هر کس دیگری غیرممکن می‌آید را تحت کنترل بگیرید؟

 

۲۶٫ اهدافی تعیین کنید که فراتر از توانایی‌های حال حاضرتان باشد

“باید چیزهایی که فراتر از توانایی شماست را هدف قرار دهید. باید نسبت به توانایی‌هایتان دید نامحدودی داشته باشید. اگر فکر می‌کنید نمی‌توانید در شرکتی که در حوزه‌ی خودش بهترین است استخدام شوید، پس آن را هدف خود قرار بدهید. اگر فکر می‌کنید نمی‌توانید روی جلد معروف‌ترین مجله‌ی دنیا بروید، پس آن را هدف خود قرار بدهید. هیچ چیز غیرممکنی وجود ندارد.”-پاول آردن

توقف‌ناپذیر بودن یعنی اینکه اهداف‌تان شما را به چالش بکشد تا به فردی بهتر از حال حاضرتان تبدیل شوید. همانطور که جیم ران گفته:”آرزو نکن که راحت‌تر باشه، آرزو کن که خودت بهتر باشی.”

 

۲۷٫ زمانی را برای ریکاوری و بازیابی خودتان اختصاص دهید

هر کجایی که هستید، مطمئن شوید که آنجا هستید.”-دن سالیوان

به جای فقط مشغول بودن وقتی روی نتایج تمرکز کنید، موقع کار ۱۰۰ درصد روی آن متمرکز و وقتی کار نمی‌کنید ۱۰۰ درصد رها از آن خواهید بود. این نه تنها به شما این اجازه را می‌دهد که در لحظه حضور داشته باشید، بلکه این اجازه را هم می‌دهد که زمانی برای استراحت و بازیابی خودتان اختصاص بدهید.
توانایی شما برای کار در یک سطح بالاتر مثل تناسب اندام است. اگر هرگز بین دورهای تمرینی استراحت نکنید، قادر نخواهید بود که قدرت، بنیه و تحمل‌تان را بیشتر کنید. هرچند، همه نوع استراحت باعث بازیابی شما نمی‌شود. یک سری چیزهای بخصوص بهتر از دیگر موارد عمل می‌کنند.
بازیابی من معمولاً به این صورت است که خاطرات روزانه‌ام را می‌نویسیم، به موسیقی گوش می‌کنم، زمانی را با خانواده و فرزندانم سپری می‌کنم، غذای خوشمزه آماده می‌کنم یا به دیگر افراد کمک می‌کنم. این چیزهای باعث بازیابی و بهبود من می‌شوند. آنها باعث می‌شوند تا من دوباره کار کنم، البته کاری که برایم معنی داشته باشد.

 

۲۸٫ قبل از اینکه آماده شوید شروع کنید

“بهترین زمان برای کاشت یک درخت ۲۰ سال قبل بود. دومین زمان مناسب اکنون است.” –ضرب‌المثل چینی

بیشتر افراد منتظر می‌مانند. آنها باور دارند که می‌توانند بعد از اینکه زمان، پول، ارتباطات و اعتبار کافی داشتند شروع کنند. آنها تا وقتی احساس امنیت کنند منتظر می‌مانند. امّا آدم‌های توقف‌ناپذیر این کار را نمی‌کنند. آدم‌های توقف‌ناپذیر سال قبل شروع می‌کنند. آنها پنج سال قبل از اینکه حتی بدانند چه کاری دارند انجام می‌دهند شروع می‌کنند. آنها وقتی هیچ کس دیگری باورشان ندارد شروع می‌کنند. تنها تاییدی که آنها نیاز دارند از ندای درون‌شان است که به آنها می‌گوید رو به جلو حرکت کنند.

 

۲۹٫ اگر به دنبال تایید هستید، احتمالاً نباید آن کار را انجام بدهید

مربی من یک سرمایه‌گذار املاک بسیار موفق است. در شغلی که دارد، صدها نفر از او می‌پرسند که آیا باید وارد کار مشاور املاک بشوند یا نه.او هم هر بار به آنها یک چیز را گوشزد می‌کند: که آنها نباید وارد این کار شوند. در واقع، او عملاً با بیشتر آنها رک و راست صحبت می‌کند و در اغلب موارد هم موفق بود.
چرا این کار را می‌کرد؟ او به من گفت:”کسانی که صرفنظر از اینکه من چه چیزی گفتم عمل کنند موفق خواهند شد.” می‌دانم خیلی از افراد به دنبال هر چیزی که برای دیگران کارساز بوده می‌روند. آنها هرگز واقعاً تصمیم نمی‌گیرند چه کاری می‌خواهند انجام دهند و در نهایت از این شاخه به آن شاخه می‌پرند. و مکرراً، کاری را به انتها رسانده و درست کمی مانده به معدن طلا دست از کار و تلاش بر می‌دارند. هیچ کس برای اینکه رویاهایتان را زندگی کنید شما را تایید نخواهد کرد.

 

۳۰٫ استثنا قائل نشوید و متعهد بمانید

زیگ‌زیلار داستان سفر یک روزه‌اش را تعریف می‌کرد که مجبور شده بود تا ۴ صبح به رختخواب نرود. یک ساعت و نیم بعد(ساعت ۵:۳۰)، هشدار موبایلش روشن می‌شود. او گفت:”هر ذره از من به من می‌گفت که در رختخواب بمانم.” امّا او متعهد شده بود، پس به هر نحوی که شده از رختخواب بلند شد. مسلماً، او روز بسیار بدی داشت و اصلاً هم پرحاصل نبود.

“از این نقطه نظر، استراتژی شما این است که دیگران را همسطح خودتان کنید، نه اینکه شما خودتان را به اندازه آنها کوچک کنید. شما هرگز دوباره با هیچ کس دیگری رقابت نمی‌کنید. آنها مجبور خواهند بود با شما رقابت کنند. از همین حالا، نتیجه پایانی است که اهمیت دارد.”-تیم گروور

وقتی شما توقف‌ناپذیر هستید، مطمئن هستید که به چیزی که می‌خواهید خواهید رسید. هر چیزی که نیاز به دانستن دارید همین حالا در شما هست. همه چیزی که نیاز دارید اعتماد به خودتان و اعمال‌تان است.

آیا شما توقف‌ناپذیر هستید؟ بله.

 

منبع